Cho 8 8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết...

Chương 1: Este - Lipit Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung d...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được làA. 12,3 gam.B. 16,4 gam.C. 4,1 gam.D. 8,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dnch3 cooc2h5 = 0,1(mol)pttư ch3cooc2h5 + naoh → ch3coona + c2h5ohnch3cooc2h5= nch3coona =0,1(mol).vậy khối lượng muối là mch3coona= 0,1.82= 8,2g → đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP