Thủy phân este X có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X làA. etyl axetat.B. Metyl axetat.C. metyl propionat.D. propyl fomat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ađặt este x c4h8o2 có ctct dạng rcoor' ( với mr+mr'= 44).rcoor' + naoh → rcoona + r'oh.mz = 23.2= 46. vậy z là c2h5oh hay mr'=29.→ mr= 44-29=15 ( ch3).ctct của x là ch3cooc2h5.tên gọi x là etyl axtetat. đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP