Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 tro...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m làA. 16,4.B. 19,2.C. 9,6.D. 8,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dnch3 cooc2h5 = 0,1(mol)pttư ch3cooc2h5 + naoh → ch3coona + c2h5ohnch3cooc2h5= nch3coona =0,1(mol).vậy khối lượng muối là mch3coona= 0,1.82= 8,2g → đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP