Đun nóng 8 8 gam etyl axetat với...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 8,8 gam etyl axetat với 200 ml dung d...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 8,8 gam etyl axetat với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng làA. 3,28 gam.B. 8,56 gam.C. 8,2 gam.D. 10,4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

achú ý trong phản ứng thủy phân môi trường kiềm thì mchất rắn= mmuối + mnaoh dư( nếu có).ch3cooc2h5 + naoh → ch3coona + c2h5oh.vì nch3cooc2h5= 0,1 mol > nnaoh=0,04 mol → este còn dư.vậy nch3coona= 0,04 mol. → mch3coona= 0,04.82= 3,28 gam. đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP