Để xà phòng hóa 17 4 gam một...

Chương 1: Este - Lipit Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:A. C3H6O2.B. C4H10O2.C. C5H10O2.D. C6H12O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt ctpt este no đơn chức là cnh2no2.nhận thấy khi xà phòng hóa este no đơn chức thì neste= nnaoh= 0,15 mol.→ meste= 17,4 : 0,15= 116 → n=6.vậy este có ctpt c6h12o2. đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP