Khi cho 3 96 gam một este đơn...

Chương 1: Este - Lipit Khi cho 3,96 gam một este đơn chức X phản ứng ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Khi cho 3,96 gam một este đơn chức X phản ứng với 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 3,69 gam muối và 2,07 gam ancol Y. Tên của X làA. etyl axetat.B. etenyl metanoat.C. vinyl fomat.D. metyl metanoat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP