Cho 4 4 gam hợp chất hữu cơ...

Chương 1: Este - Lipit Cho 4,4 gam hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 4,4 gam hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 4,8 gam muối. Tên gọi của X là:A. propyl axetat.B. propyl fomat.C. etyl axetat.D. metyl propionat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d

nhận thấy các đáp án đều là este no, đơn chức.

đặt ct của x dạng rcoor'.ptpu: rcoor' + naoh → rcoona + r'oh.nx= nnaoh=nmuối = 0,05 mol.

→ mx= 4,4: 0,05= 88.

ctpt của x là c4h8o2 (loại a).mmuối= 4,8 : 0,05 = 96 ( c2h5coona)→ r làc2h5, r' là ch3

vậy x có ctct là c2h5cooch3 ( metyl propionat).đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP