Tỉ khối hơi của este X so với...

Chương 1: Este - Lipit Tỉ khối hơi của este X so với CO2 là 2. Khi th...

0
Chương 1: Este - Lipit

Tỉ khối hơi của este X so với CO2 là 2. Khi thuỷ phân X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ Y, Z. Đốt cháy Y, Z cùng số mol thì thu được cùng thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Tên gọi của X là:A. etyl propionat. B. metyl axetat.C. metyl fomat.D. etyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nhận thấy đáp án đều là este no đơn chức, mạch hở.

đặt ctpt của x là cnh2no2.có mx= 2. 44= 88

→ ctpt là c4h8o2.x thủy phân tạo chất y, z.

đốt cháy y và z thu được cùng số mol co2 ở cùng điều kiện → y và z có cùng số nguyên tử c.→ ctct của x là ch3cooc2h5 ( etyl axetat).đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP