Đun nóng 66 3 gam etyl propionat với...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml du...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là:A. 62,4 gam.B. 59,3 gam.C. 82,45 gam.D. 68,4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n este=0,65

n c2h5oh=0,45. 46=29,9

khối lượng ancol tạo thành 66,3+ 0,8.40- 29,9= 68,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP