Thuỷ phân hoàn toàn 11 44 gam este...

Chương 1: Este - Lipit Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chứ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X làA. etyl axetat.B. etyl fomat.C. propyl axetat.D. etyl propionat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n x= nancol=n naoh=0,13

m ancol= 5,98/0,13=46=> c2h5oh

n muối =(11,44+0,13.40-5,98)/0,13=82=>ch coona

→ như vậy, x là ch3cooc2h5

=> etyl axetat=> đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP