Thủy phân este E có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 v...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y là phản ứng duy nhất. Chất X làA. axit fomic.B. etyl axetat.C. axit axetic.D. ancol etylic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d

este e c4h8o2

có dạng rcoor'.

để từ x có thể điều chế trực tiếp ra y là phản ứng duy nhất thì e có dạng ch3cooc2h5.

các phương trình: ch3cooc2h5 + h2o -> ch3cooh (y) +c2h5oh(x).

c2h5oh (x) + o2 (mengiam, t0)→ ch3cooh (y) + h2o

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP