Đốt cháy hoàn toàn 1 1 gam hợp...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hợp chất hữu cơ đơn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hợp chất hữu cơ đơn chức X, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. X có khả năng tham gia phản ứng với NaOH. Số đồng phân của X là:A. 3.B. 4.C. 5.D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có:nco2= nh2o= 0,05 mol

→ mx= mo + mc +mh. → no= (1,1- 0,05.12 -0,05.2)/16= 0,025 mol.

→ c : h : o = 0,05 : 0,1: 0,025 = 2:4:1

x là hợp chất đơn chức tham gia phản ứng với naoh → x có ctpt c4h8o2 ( este hoặc axit đơn chức)

các đồng phân: este: -hcooch2ch2ch3; hcooch(ch3)ch3; ch3cooch2ch3; ch3ch2cooch3axit -ch3ch2ch2cooh; ch3(ch3)ch2cooh

đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP