Cho 1 gam este X có công thức...

Chương 1: Este - Lipit Cho 1 gam este X có công thức HCOOCH2CH3 tác d...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 1 gam este X có công thức HCOOCH2CH3 tác dụng với nước (xúc tác axit). Sau một thời gian, để trung hòa lượng axit hữu cơ bằng dung dịch NaOH 0,1M thấy cần đúng 45 ml. Tỉ lệ % este chưa bị thủy phân làA. 33,3%B. 50%C. 60%D. 66,7%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d

n x=0,0135

nhcooh= n naoh=0,0045

tỉ lệ este chưa bị thủy phân=1-(0,0045/0,0135)=66,7%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP