X là este đơn chức có khả năng...

Chương 1: Este - Lipit X là este đơn chức có khả năng tham gia phản ứ...

0
Chương 1: Este - Lipit

X là este đơn chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam chất X người ta dùng 34,1 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,1 g/ml; lượng NaOH này dư 25% so với lượng cần dùng cho phản ứng). Tên gọi của X là:A. metyl propionat.B. propyl fomat.C. etyl axetat.D. etyl propionat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b

(34,1.1,1.0,1)/(40,1.25)=0,75

m x=6,6/0,075=88=> c4h8o2

=> x có khả năng tráng bạc nên axit tạo x là hcooh

như vậy x là propyl fomat=> đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP