Hỗn hợp X gồm etyl axetat và n-propyl...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm etyl axetat và n-propyl axetat. ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm etyl axetat và n-propyl axetat. Đun nóng hỗn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối và 8,76 gam hỗn hợp rượu Y. Vậy % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp X là :A. 56,85%.B. 45,47%.C. 39,8%.D. 34,1%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt nch3cooc2h5 = a,

nch3cooc3h7 = b.

lập hpt:1. 82a+82b=13,12

2 .46a+60b=8,76

=>a=0,06, b=0,1

%ch3cooc2h5 = (0,06.88)/(0,06.88 0,1.102) × 100% = 34,1%.→ đáp án d


Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP