Cho m gam chất hữu cơ đơn chức...

Chương 1: Este - Lipit Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:A. CH3COOC2H5.B. C2H5COOCH3.C. CH2=CHCOOCH3.D. CH3COOCH=CH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

naoh= 0,1 mol

n x=0,1 mol= →

vì sau phản ứng chỉ thu được muối và ancol nên naoh vừa đủ

dựa vào các đáp án nên x là este đơn chức

m muối =96=> c2h5coona

m muối =32=>ch3oh

vậy đáp án b đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP