Có hai este là đồng phân của nhau...

Chương 1: Este - Lipit Có hai este là đồng phân của nhau và đều do cá...

0
Chương 1: Este - Lipit

Có hai este là đồng phân của nhau và đều do các axit mạch hở no một lần và rượu mạch hở no một lần tạo thành. Để xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp hai este nói trên phải dùng hết 12 gam NaOH nguyên chất. Các muối sinh ra sau khi xà phòng hóa được sấy đến khan và cân được 21,8 gam (giả thiết là hiệu suất phản ứng đạt 100%). Cho biết công thức cấu tạo của hai este?A. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.C. C3H7COOCH3 và CH3COOC3H7.D. HCOOC2H5 và CH3COOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt công thức chung của 2 este là rcoor1.

nnaoh = 0,3 mol.

m este = 22,2 : 0,3 = 74. c3h6o2

mrcoona = mr + 67 = 12,8/0,3 = 72,67.

suy ra, hai muối là hcoona và ch3coona.hai este là hcooc2h5 và ch3cooch3.

đáp án b


Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP