Để xà phòng hoá hoàn toàn 19 4...

Chương 1: Este - Lipit Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp 2 e...

0
Chương 1: Este - Lipit

Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y cần 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 muối khan Z duy nhất. Công thức cấu tạo và % khối lượng của 2 este trong hỗn hợp đầu là:

A. CH3COOCH3 66,67% và CH3COOC2H5 33,33%

.B. HCOOCH3 61,85% và HCOOC2H5 38,15%

.C. CH3COOCH3 61,85% và CH3COOC2H5 38,15%.

D. HCOOCH3 66,67% và HCOOC2H5 33,33%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n este= n naoh=0,3

=> m este= 19,4/0,3=64,667

phải có 1 este m<64,667=>hcooch3

vì thu được 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và 1 muối khan nên este còn lại là ch3cooch3

m este=19,4; n este=0,3

nên n hcooch3=0,2; n ch3cooch3=0,1

%hcooch3=(0,2.60)/19,4.=0,6185=62,85%.

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP