Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được chất hữu cơ Y có công thức là C5H8O2Br2. Đun nóng Y trong NaOH dư thu được glixerol, NaBr và muối cacboxylat của axit Z. Vậy công thức cấu tạo của X là:A. HCOOCH(CH3)-CH=CH2.B. CH3-COOCH=CH-CH3.C. CH2=CH-COOCH2CH3.D. CH3COOCH2-CH=CH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x có phản ứng cộng với br2 nên x phải có nối đôi ở mạch c

đun nóng y thu được ancol 3 chức nên nối đôi ở ancol tạo este

công thức este; ch3 cooch2- ch=ch2

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP