X là một este no đơn chức có...

Chương 1: Este - Lipit X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối ...

0
Chương 1: Este - Lipit

X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. HCOOCH2CH2CH3.B. HCOOCH(CH3)2.C. C2H5COOCH3.D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mx = 5,5 * 16 = 88.

suy ra c4h8o2.

neste = 2,2 : 88 = 0,025 mol.

đặt x là rcoor1

m rcoona = mr + 67 = 2,05 : 0,025 = 82.

m = 15. r là -ch3.

suy ra x là ch3cooch2ch3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP