Cho 10 9 gam chất hữu cơ X...

Chương 1: Este - Lipit Cho 10,9 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại n...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 10,9 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 12,3 gam muối của axit hữu cơ và 0,05 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hoà hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,2M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:A. CH3COOC2H5.

B. (CH3COO)3C3H5.

C. C3H5(COOCH3)3

.D. (HCOO)3C3H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số mol naoh pứ= 0,4.0,5-0,25.0,2=0,15 mol

mà ta có: nnaoh pứ= 1/3ny => este x có 3 nhóm chức

=> khối lượng mol của este x: m=10,9/0,05=218 =

> x: (ch3coo)3c3h5

=> đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP