Chất hữu cơ X đơn chức mạch hở...

Chương 1: Este - Lipit Chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở có công thức p...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Cho 12,9 gam X vào 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 16,1 gam chất rắn khan. Công thức của X là:

A. CH2=CH-COO-CH3

.B. H-COO-CH2-CH=CH2.

C. CH3-COO-CH=CH2.

D. CH2=C(CH3)-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi x có dạng r1coor2

n x=12,9/86= 0,15

= sau phản ứng thu được 0,15 mol muối và 0,05 mol naoh dư.

=>0,15.(r1+44+23)+0,05.4=16,1=>r1=27=>ch2=ch-

vậy, x là ch2=chcooch3.=> đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP