Hỗn hợp X gồm x mol Al và...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp X gồm x mol ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp X gồm x mol Al và y mol Na.

Hỗn hợp Y gồm y mol Al và x mol Na.

TN1 : Hoà tan hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch X1 ; 5,376 khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan.

TN 2 : Hoà tan hỗn hợp Y vào nước dư thu được dung dịch Y1 trong đó khối lượng NaOH là 1,2 gam. Khối lượng của (x+y) mol Al là :

A.6,75 gam B. 7,02 gam C. 7,29 gam D. 7,56 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

+ Với thí nghiệm 1 có Al dư nên BTE=> 3y(Al)+ y( Na)=0,24.2=> y=0,12

+ Với thí nghiệm 2 : Có NaOH nên BTNT AL=> nNaAl O2=y=0,12 mol

+BTNT Na:x=1,4/40+0,12=0,15 mol

m Al=27(0,12+0,15)= 7,29gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP