Este E được điều chế từ axit đơn...

Chương 1: Este - Lipit Este E được điều chế từ axit đơn chức, mạch hở...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este E được điều chế từ axit đơn chức, mạch hở X và ancol đơn chức, mạch hở Y. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam E, thu được 5,376 lít CO2 và 3,456 gam H2O. Mặt khác, khi cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,5 gam chất rắn khan. Công thức của Y là

A. CH3CH2OH.

B. CH3CH2CH2OH.

C. CH≡C-CH2OH.

D. CH2=CHCH2OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

xác định este e: có: n co2=0,24 , n h2o=0,192

bảo toàn khối lượng: 23,456 0,24.44 4,8 =9,16 =>no=n este/0,6=0,576

chú ý e đơn chức nên bảo toàn nguyên tố oxi: 2 n e.+ 0,576 =0,24.2 +0,192=> ne= 0,048 mol

từ số mol oxi, số mol c, số mol h tính là ngay ctpt của e là: c5h8o2 .

xác định axit: 15 gam e có số mol là: 0,15 mol.

koh dùng 0,2 mol nên chất rằn thu được sau pư(2):gồm 0,05 mol koh dư và 0,15 gam muối rcook.

do đó: 0,05.+ 0,15.( r+44 +39) =17,5 ->r=15

vậy axit là: ch3 cooh và este e: ch3cooc3h5

đến đây, phải đọc lại gt, e được tạo từ ancol + axit nên trong 2 đáp án b và d thì chỉ có d thỏa mãn là ancol.( vì b là ancol kém bền, sẽ bị hổ biến thành anđehit ngay, do đó b ko thỏa mãn).

theo suy luận trắc nghiệm, loại ngay b đầu tiên, tìm nhanh ra ctpt của este và axit nên ancol phải không no và dĩ nhiên thấy ngay chỉ d thỏa mãn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP