Hỗn hợp X gồm Al Na2O và Na...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp X gồm Al, Na...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp X gồm Al, Na2O và Na. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước thu được 8,96 lít H2 (đktc) ; dung dịch Y và 0,2m gam chất rắn không tan. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y thu được 0,25 mol kết tủa. Giá trị của m là :

A. 17,625 B. 18,268 C. 19,241 D. 15,489

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

bảo toàn al : n naalo2== nal (oh)3=0,25

bảo toàn e : 0,25+n na ( trong x)=0,4.2 ( n h2)=> n na ( trong x)=0,05 mol

bảo toàn nguyên tố na=> na2o=0,1 mol

btkl:0,28m=0,25.27+0,05.23+0,1.62=> m=17,625

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP