Cho 6 16 gam este đơn chức X...

Chương 1: Este - Lipit Cho 6,16 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 6,16 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết dung dịch NaOH thu được 5,74 gam muối và 3,22 gam ancol Y. Tên gọi của X là:A. etyl fomat.B. vinyl fomat.C. etyl axetat.D. vinyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nhận thấy este x thủy phân trong naoh tạo muối và ancol → loại b,

dđặt ctct este đơn chức là rcoor'.rcoor' + naoh → rcoona + r'oh

bảo toàn khối lượng: mnaoh= mmuối + m ancol - meste = 2,8 gam → nnaoh= 0,07 mol

ta có nmuối= nancol= nnaoh= 0,07 mol.

vậy mrcoona= 82 → r là ch3. mr'oh=3,22: 0,07= 46 → r' là c2h5.

x có ctct là ch3cooc2h5( etyl axetat).đáp án c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP