Hỗn hợp A gồm hai kim loại Al...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp A gồm hai ki...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp A gồm hai kim loại Al, Ba. Cho lượng nước dư vào 4,225 gam hỗn hợp A, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn, có khí thoát, phần chất rắn còn lại không bị hòa tan hết là 0,405 gam. Khối lượng mỗi kim loại trong 4,225 gam hỗn hợp A là

A. 1,485 g; 2,74 g. B. 1,62g; 2,605g. C. 2,16 g; 2,065 g. D. 0,405g; 3,82g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì có al dư nên dung dịch sau phản ứng là ba(alo2)2

btkl=4,255-0,405=3,82g

ba: amol

al: 2a mol

=> a=0,02 mol

m al= 2.0,02.27+0,405=1,485g

m ba=2,74g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP