Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa a...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa a mo...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khí thoát ra ở catot là 2,24 lít ở (đktc) thì ngừng điện phân. Dung dịch tạo thành hoà tan tối đa 4 gam MgO. Mối liên hệ giữa a và b là:

A. 2a - 0,2 =b B. 2a = b. C. 2a < b. D. 2a = b - 0,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án a

định hướng tư duy giải

ta có catot: cu2+ + 2e--->cu

2h2o+2e---->2oh-+h2

------------> ne=2a+0,2

anot cl- ---------> cl2+1e

2h2o - 4e------->4h+ + o2

n mgo=0,1----------> nh+=0,2

------------> ne= b+0,2+0,2(oh-)

------------->b=2a-0,2

chú ý : h+ sinh ra có nhiệm vụ trung hòa cả lượng oh- sinh ra bên catôt.

Gửi 5 năm trước

1
? – Nguyễn Hưng3 năm trước
2
? – Nguyễn Hưng3 năm trước
3
Sao n mgo lại băng 2n h+ vậy :)) – Nguyễn Hưng3 năm trước
4
Thực sự không hiểu – Exam24h Support3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP