Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hoà tan hoàn toàn m ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

A. 8,2 và 7,8. B. 13,3 và 3,9.

C. 8,3 và 7,2. D. 11,3 và 7,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

có ngay n naalo2=0,5.0,2=0,1

btnt: a=m al(oh)3=0,1.78=7,8g

m=0,05(62+102)=8,2g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP