Tiến hành este hóa hỗn hợp axit axetic...

Chương 1: Este - Lipit Tiến hành este hóa hỗn hợp axit axetic và etil...

0
Chương 1: Este - Lipit

Tiến hành este hóa hỗn hợp axit axetic và etilenglycol (số mol bằng nhau) thì thu được hỗn hợp X gồm 5 chất (trong đó có 2 este E1 và E2, M E1<M E2). Lượng axit và ancol đã phản ứng lần lượt là 70% và 50% so với ban đầu. Tính % về khối lượng của E1 trong hỗn hợp X?

A. 51,656% B. 23,934% C. 28,519% D. 25,574%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có: C2H4(OH)2=1 VÀ CH3COOH=1----->(H2SO4)-----> C2H4(OH)2 ;CH3COOH; C2H4OHOOCCH3; x mol (E1); C2H4(OOCCH3)2: y mol (E2); H2O

→ ta có hpt ; x+y= 0,5 và x+2y =0,7 . x=0,3 và y=0,2→% E1 = (0,3.104)/(1,62+1,60) .100% = 25,574%

Nhận xét: Trong bài toán này ta cần xử lý và rút kinh nghiệm 3 vấn đề sau:

- Ban đầu, khi chúng ta không xác định được 5 chất trong hỗn hợp X là gì nên khi xử lý sẽ rối, mặc dù xác định hết hay không cũng không quan trọng.

- Khi tính khối lượng X, ta nên tính bằng bảo toàn khối lượng ban đầu thì việc tính toán tiện lợi hơn nhiều.

- Nên chọn mỗi chất ban đầu là 1 mol thì việc tính toán dễ dàng hơn rất nhiều.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP