Điện phân 200 ml dung dịch X chứa...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân 200 ml dung dịch X chứa Cu(...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân 200 ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện 0,804A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở catot thì mất 2 giờ, khi đó khối lượng catot tăng thêm 4,2 gam. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 trong dung dịch X là

A. 0,1M. B. 0,075M. C. 0,05M. D. 0,15M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án B

Định hướng tư duy giải

Ta có : Cu2+: a mol

Ag+: b mol

BTE :64a +108b =4,2

2a+b=(0,804.2,60,60)/96500=0,06

===> a=0,15

b=0,03

CM Cu(NO3)2=0,015/0,2=0,075M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP