Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa trist...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (hiệu suất 90%) thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 0,828. B. 2,484. C. 1,656. D. 0,920.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta thấy: tristearin, tripanmitin đều là chất béo no → có chung CTTQ là CnH2n-4O6 (do đều có 3 liên kết л ở 3 chức este).

Axit stearic và axit panmitic đều là axit no đơn chức, mạch hở → có chung CTTQ là CmH2mO2.

Vậy: Cn H2n+4O6; x mol và CmH2mO:2; y mol------>+O2------>CO2( 0,6 mol) +H2O( 0,58mol) → x = (0,6-0,58)//2=0,01

Xà phòng hoá m gam X (hiệu suất 90%)→ 0,01.0,9 mol glixerol →m = 0,828 gam.

Câu 11: Chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP