Điện phân với điện cực trơ 500ml dung...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân với điện cực trơ 500ml dung...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân với điện cực trơ 500ml dung dịch CuSO4 aM đến khi thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anốt thì dừng lại. Ngâm một lá sắt dư vào dung dịch sau điện phân đến khi phản ứng hoàn toàn thì thấy khối lượng lá sắt tăng 0,8 g. Tính a dung dịch CuSO4 ban đầu :

A. 0,2 M B. 0,4 M C. 1,9 M D. 1,8 M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án d

định hướng tư duy giải

ta có : n anot=0,05=n o2--------> bte ---------> ne=0,2-----> nh+=0,2 và n cu điện phân =0,1

n fe=n so3-=0,5a (btkl) ----->64(0,5a-0,1)-0,5a.56=0,8------> a=1,8 m

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP