Cho a mol hỗn hợp rắn X chứa...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho a mol hỗn hợp rắn X chứa Fe3O4, F...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho a mol hỗn hợp rắn X chứa Fe3O4, FeCO3, Al (trong đó số mol của Fe3O4mol) tác dụng với 0,224 lít(đktc) khí O2 đun nóng, kết thúc phản ứng chỉ thu được hỗn hợp rắn Y và 0,224 lít khí CO2 . Cho Y phản ứng với HCl vừa đủ thu được 1,344 lít hỗn hợp khí Z và dung dịch T. Cho AgNO3 dư vào dung dịch T, phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 101,59 gam kết tủa. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của a gần nhất là:

A. 0,14 B. 0,22 C. 0,32 D. 0,44

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP