Z là este tạo bởi ancol metylic và...

Chương 1: Este - Lipit Z là este tạo bởi ancol metylic và axit cacbox...

0
Chương 1: Este - Lipit

Z là este tạo bởi ancol metylic và axit cacboxylic Y đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,6 mol Z trong 300 ml dung dịch KOH 2,5M đun nóng, được dung dịch E. Cô cạn dung dịch E được chất rắn khan F. Đốt cháy hoàn toàn F bằng oxi dư, thu được 45,36 lít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2O và m gam K2CO3. Công thức cấu tạo của Y và giá trị của m là:

A. CH3CH(CH3)COOH ; m = 51,75.

B. CH2=C(CH3)COOH ; m = 51,75.

C. CH3CH(CH3)COOH ; m = 41,40.

D. CH2=C(CH3)COOH ; m = 41,40

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

bảo toàn nguyên tố k → nk2co3 = 0,5

nkoh = 0,375 mol → m = 51,75 gam

vì neste = 0,6 mol < nkoh = 0,75 mol nên chất rắn sau phản ứng gồm rcook và koh dư: 0,75 - 0,6 = 0,15 mol

bảo toàn nguyên tố c → nc( muối) = nco2 + nk2co3 = 2,025 + 0,375 = 2,4 mol

bảo toàn nguyên tố h → nh ( muối) = 2nh2o - nkoh dư = 2. 1,575 - 0,15 = 3 mol→ c: h = 2,4 : 3 = 4 :5 → công công thức của muối là c4h5o2k

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP