Đốt cháy 1 7 gam chất hữu cơ...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy 1,7 gam chất hữu cơ X cần 2,52 lít O2...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy 1,7 gam chất hữu cơ X cần 2,52 lít O2 (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol CO2 : H2O = 2:1. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng thu được dung dịch Y. X không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 khi đun nóng. Biết MX <140 gam/mol. Phát biểu đúng về X là:

A. X là hợp chất thơm, trong phân tử X có 3 liên kết л.

B. Có 2 CTCT của X thỏa mãn.

C. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,98 gam muối.

D. X có 2 nhóm –OH gắn trực tiếp vào vòng benzen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có:1,7g X+ o2(0,1125mol) ----> CO2 ( 2x mol )+ H2O( x mol ) → BTKL: x = 0,05 mol

→ Trong 1,7 gam X có: n C=0,1; nH=0,1 ; n O=0,025----> CTĐGN: C4H4O.

Mà MX < 140 gam/mol → CTPT của X: C8H8O2 ( k = 5)

Do X phản ứng với NaOH với tỷ lệ 1 : 2, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường → X là este của phenol. Mà X khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 → Có 3 CTCT phù hợp của X là: HCOOC6H4CH3 ( 3 vị trí –o, -m, -p)

Xét các phát biểu trong đề ra:

A. X là hợp chất thơm, trong phân tử X có 3 liên kết л → Sai.

B. Có 2 CTCT của X thỏa mãn → Sai.

C. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,98 gam muối → Đúng.

D. X có 2 nhóm –OH gắn trực tiếp vào vòng benzen → Sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP