Hỗn hợp M gồm Al Al2O3 Fe3O4 Fe2O3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, Fe2O3...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, Fe2O3, FeO, CuO, Fe và Cu, trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam M nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn N và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ N trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16,75. Giá trị của m là :

A. 117,95 B. 114,95 C. 133,45 D. 121,45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án a

+ bài toán này là một ví dụ khá điển hình cho mối liên hệ từ định luật bte qua btdt. các bạn chú ý nếu trong muối không có muối nh4no3 thì số mol e nhường (nhận) chính là số mol gốc trong muối.

ta có : 35,25 hh gồm al fe cu : 28.05g và o ; 0,45mol ---------->đi qua co( 0,3mol)--------> cho ra hh x gồm nco=n co2=0,15mol và hh n gồm fe, al ,cu : 28,05g và o: 0,3mol

+ lại có : n no= 0,15 mol và n n2o =0,05mol-----------> bte :n e= 0,15.3+0,05.8+0,3.2=1,45 mol

----------> n no3-= 1,45 mol

--------------> btkl :1,45.62+28,05=117,95g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP