Hai este đơn chức X và Y là...

Chương 1: Este - Lipit Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là:

A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.

C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.

D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vx = n2 v (cùng điều kiện)

→ n x = n n2 = 0,7 /28 = 0,025 mol,

meste = 1,85 0,025 = 74.

từ 4 đáp án ta biết được đây là este no – đơn chức nên ta đặt công thức este là: cnh2no2.

ta có: meste = 74 = 14n + 32 → n = 3 → c3h6o2 nên ta chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP