Hỗn hợp X gồm hai este no đơn...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là:

A. C2H4O2 và C3H6O2

B. C3H4O2 và C4H6O2

C. C3H6O2 và C4H8O2

D. C2H4O2 và C5H10O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

loại d vì không phải este no – đơn chức,

x + naoh → 1 muối + 2 ancol đồng đẳng liên tiếp.

nên x là 2 este đồng đẳng liên tiếp có công thức: cnh2no2.

* số mol o2 = 3,976/22,4 = 0,1775 mol

* số mol co2 = 6,38/44 = 0,145 mol

bảo toàn khối lượng: meste = co2 m + h o2 m − o2 m = 0,145×44 + 18×0,145– 0,1775×32 = 3,31 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP