Xà phòng hóa một hợp chất có công...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

A. CH2=CH-COONa, HCOONa và CHC-COONa.

B. CH3COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.

C. HCOONa, CHC-COONa và CH3-CH2-COONa.

D. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP