Xà phòng hóa hoàn toàn 1 99 gam...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai es...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là:

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.

B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.

D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

4 đáp án cho biết đây là este no – đơn chức của cùng một axit và hai rượu đồng đẳng

: rcoo–r’ + naoh ------> rcoona + r’–oh

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mnaoh = mrcoona – mr’oh – meste = 1 gam

số mol este = số mol naoh = số mol muối = số mol ancol = 1 : 40 = 0,025 mol

mr-coona = 2,05 0,025 = 82 → r = 82 − 67 = 15 (−ch3) nên este có dạng ch3coo–r’

mancol = 0,94 0,025 = 37,6 → r’ = 37,6 − 17 = 20,6 có nghĩa là r1= 15 (−ch3) và r2 = 29 (−c2h5)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP