Hỗn hợp Z gồm hai este X và...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là:

A. CH3COOCH3 và 6,7

B. HCOOC2H5 và 9,5

C. HCOOCH3 và 6,7

D. (HCOO)2C2H4 và 6,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n = 0,25; n h2o = 0,25

→ x, y là 2 este no đơn chức

áp dụng đlbtkl:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP