Este X no đơn chức mạch hở không...

Chương 1: Este - Lipit Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thu phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là: A. 43,24% B. 53,33% C. 37,21% D. 36,26%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

theo giả thiết đốt cháy 0,1 mol x rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol ca(oh)2 thì vẫn thu được kết tủa chứng tỏ nco2 < 2nca(oh)2 = 0,44

vậy số c trong x < 0,44 : 0,1 = 4,4.

thu phân x bằng dung dịch naoh thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau chứng tỏ x là hcooch3 hoặc ch3cooc2h5. vì x không có phản ứng tráng bạc suy ra x phải là ch3cooc2h5.

phần trăm khối lượng của oxi trong x là: 88/ 32 .100 = 36,36%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP