Khử este no đơn chức mạch hở X...

Chương 1: Este - Lipit Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được t ng khối lượng CO2 và H2O là: A. 24,8 gam B. 28,4 gam C. 16,8 gam D. 18,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y là ancol no có số nguyên tử cacbon là:


khi đó: m = 44×0,1×4 + 18×0,1×4 = 24,8 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP