Số trieste khi thủy phân đều thu được...

Chương 1: Este - Lipit Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm...

0
Chương 1: Este - Lipit

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là: A. 9 B. 4 C. 6 D. 2


1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP