Hóa hơi hoàn toàn 4 4 gam một...

Chương 1: Este - Lipit Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là: A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC3H7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP