Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là: A. 11,6. B. 16,2. C. 10,6. D. 14,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

biện luận thành phần cấu tạo nên este: thủy phân x thu được hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đơn chức. vậy x phải là 1 este đa chức. sản phẩm chỉ có 1 ancol y, do đó y phải là 1 ancol đa chức. biện luận công thức phân tử và cấu tạo của y: đốt cháy m2 gam y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol co2 và 0,4 mol h2o. vậy trong m2 gam y, nc = 0,3 mol, nh = 0,8 mol ® nh:nc = 8:3. do đó trong 1 phân tử x buộc phải có 3c và 8h (công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất). (phân tử x phải có 3nc và 8nh, với n nguyên dương và 8n < 3nx2 + 2 = 6n+2 hay n<2). y là ancol đa chức, vậy y có tối đa 3 nhóm chức –oh trong phân tử. nếu y có đủ 3 nhóm chức –oh, mỗi nhóm liên kết với 1c, y sẽ có khả năng phản ứng với cu(oh)2. nhưng y không có khả năng phản ứng với cu(oh)2, do đó y chỉ có thể có 2 nhóm chức –oh. vậy y phải là c3hoo2 hay c3h6(oh)2.

đốt 1 mol y tạo ra 3 mol co2 và 4 mol h2o.

thế thì đốt 0,1 mol y tạo ra 0,3 mol co2, 0,4 mol h2o.

do đó theo đề bài, m2 (g) y ứng với 0,1 mol y--------->m2=,1×76 = 7,6 g tính khối lượng este dựa vào định luật bảo toàn khối lượng:

x phải có công thức phân tử dạng (r1co)(r2co)o2c3h6. khi thủy phân x sẽ có:

(r1co)(r2co)o2c3h6 + 2naoh ----->r1oona+ r2coona+ c3h6(oh)3

0,2 mol ¬

m g 8g 15g 7,6g

theo định luật bảo toàn khối lượng, m1 + mnaoh = mmuối + m2 hay m1 = mmuối + m2 – mnaoh = 15 + 7,6 – 8 = 14,6g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP