Cho các phát biểu sau: a Chất béo...

Chương 1: Este - Lipit Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là: A. 3. B. 2. C. 4. D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP