Este nào sau đây khi phản ứng với...

Chương 1: Este - Lipit Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch N...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối? A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat). B. CH3COOC6H5 (phenyl axetat). C. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3. D. CH3OOC–COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP