Este X có công thức phân tử C4H8O2...

Chương 1: Este - Lipit Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 ga...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8 , đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3COOCH2CH3. B. HCOOCH(CH3)2. C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3CH2COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo các đáp án → x là este rcoor’

; có naoh = 1,6 gam; btkl → mancol = 0,8 g.

rcoor’ + naoh-------> r'coona+r'oh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP